Жовківська районна рада
  Новини     Рішення     Контакти     Zhovkva
Розділи сайту
ГоловнаГоловна
АвторизаціяАвторизація
Новини Новини
Рішення сесій Рішення сесій
Проекти рішень Проекти рішень
Депутатський корпус Жовківської районної радиДепутатський корпус Жовківської районної ради
Склад президії Жовківської районної ради Склад президії Жовківської районної ради
Апарат районної ради Апарат районної ради
Склад Керівництва Жовківської районної ради Склад Керівництва Жовківської районної ради
Графік прийому громадян Графік прийому громадян
Програма Транскордонного Співробітництва Програма Транскордонного Співробітництва
Рава-Руська та «Галицькі перехрестя» Рава-Руська та «Галицькі перехрестя»
Доступ до публічної інформації Доступ до публічної інформації
Очищення влади Очищення влади
Тендери, оголошення, конкурси Тендери, оголошення, конкурси
Р Е Г Л А М Е Н Т Р Е Г Л А М Е Н Т
Територіальні громади району Територіальні громади району
ОпитуванняСТРАТЕГІЯ розвитку Жовківського району 2008-2020
ОпитуванняПРОГРАМА соціально-економічного та культурного розвитку Жовківського району на 2016 р
Постійні комісії Жовківської районної радиПостійні комісії Жовківської районної ради
Про районПро район
Календар Календар
Опитування Опитування
Корисні посилання Корисні посилання
Контакти Контакти
Календар
Серпень
ПнВтСрчтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Друзі

Віртуальна Жовква

Про район

 

                
                             Р Е Г Л А М Е Н Т                              
                      Жовківської  районної  ради      
                   VIІ –ого демократичного скликання  
         
                             Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1.
1. Регламент Жовківської районної ради (далі Регламент) має силу рішення, встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесій районної ради; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради; порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.
2. Регламент районної ради затверджується радою. Затвердження змін і доповнень до Регламенту здійснюються за поданням голови районної ради, постійних комісій, депутатських груп (фракцій) в порядку, встановленому цим Регламентом.
3. Регламент районної ради не може суперечити нормам чинного законодавства.

Стаття 2.
1. Безперервність і ефективність діяльності районної ради забезпечується через роботу сесій, голови та заступників голови районної ради, постійних комісій ради, депутатів, виконавчого апарату ради.

Стаття 3.
1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
2. Рішення районної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Жовківського району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

Стаття 4.
1. Засідання районної ради, її Президії, постійних комісій є гласними, за винятками, передбаченими  цим Регламентом. Гласність роботи ради забезпечується, як правило, відкритістю сесій ради, оприлюдненням її рішень на сайті Жовківської районної ради, їх опублікуванням  в засобах масової інформації, тощо.
2. Засідання тимчасових комісій ради є, як правило, закритими.
3. Районна рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію пропозицій виборців.
4. Рішення ради підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів з дня їх прийняття на офіційному веб-сайті Жовківської районної ради із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

 

Стаття 5.
1. У засіданнях ради беруть участь  запрошені радою особи.
2. На сесійних засіданнях у залі депутати розміщуються з правої, а запрошені з лівої сторони від головуючого.
3. Голова ради може запрошувати за власною ініціативою або за пропозицією відповідної комісії державних службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на  яких розглядається питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються шляхом повідомлення через керівників відповідного органу, установи, організації.
4. Головуючий повідомляє депутатів про присутніх на сесії осіб за офіційним запрошенням і викликом.

Стаття 6.
1. За окремим рішенням ради, яке приймається після скорочених дебатів, в кожному окремому випадку можуть  проводитися закриті пленарні засідання.
2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визначена Президією ради, комісіями, або радою для розгляду відповідного питання.
3. Рада після скорочених дебатів наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікацій, поширення протоколу, стенографічного звіту та інших матеріалів цього засідання.

Стаття 7.
1. Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів не мають права без дозволу головуючого і за погодженням з радою висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У випадку порушення порядку та етичних норм вони, за розпорядженням головуючого, можуть бути виведені з приміщення засідання.

Стаття 8.
1. Діяльність районної ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи, який розробляється з врахуванням пропозицій голови районної ради, Президії ради, постійних комісій та депутатів.

Розділ  2. СЕСІЇ  ЖОВКІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ.

Глава 2.1. Сесія районної ради.

Стаття 9.
1. Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона може складатися з пленарних засідань ради, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

Стаття 10.
1. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться на початку ранкового та післяобіднього засідання.
2. У випадку відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.
3. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням з пред‘явленням посвідчення і за особистим підписом депутата.

Стаття 11.
1. Сесії районної ради скликаються у порядку, передбаченому законом, згідно плану роботи, затвердженого радою, головою районної ради або заступниками голови районної ради, депутатами районної ради.
2. Про час і місце проведення засідань ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради, депутати повідомляються  працівниками виконавчого апарату районної ради через засоби масової інформації, а також індивідуально за 10 днів до дня проведення сесії.

Стаття 12.
1. Робочими органами сесії є лічильна комісія та секретаріат сесії, що обирається з числа депутатів та працівників апарату ради.

Стаття 13.
1. Лічильна комісія:
- обирає голову комісії;
- підраховує голоси при голосуванні;
- голова лічильної комісії повідомляє про результати голосування.
2. Секретаріат сесії:
- обирає голову секретаріату;
- реєструє і подає головуючому пропозиції депутатів;
- складає список бажаючих виступити і передає його головуючому;
- виконує інші доручення ради, головуючого на сесії;
- реєструє, узагальнює і подає головуючому поправки і пропозиції до проектів рішень ради, після їх голосування оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей примірник підписується не пізніше наступного дня після пленарного засідання головою секретаріату сесії.

Стаття 14.
1. Виконавчий апарат районної ради:
- за дорученням  голови районної ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій;
- проводить реєстрацію депутатів;
- організовує ведення протоколу засідання;
- реєструє  депутатські запити;
- відповідає за друкування прийнятих рішень ради з примірника, підписаного  головою секретаріату сесії;
- виконує інші доручення ради, голови ради.

Глава 2.2. Підготовка питань на розгляд сесії ради.

Стаття 15.
1. Підготовку питань на розгляд сесії ради  організовує  керуючий справами  виконавчого апарату районної ради.
2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради та Президії ради.

3. Основою для формування порядку денного наступної сесії є перспективний план роботи ради.

Стаття 16.
1. Право ініціювати розгляд питання на сесії ради мають голова районної ради, депутати, постійні комісії, голова районної державної адміністрації.

Стаття 17.
1. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради повинен мати такі реквізити : на аркушу формату А4 в правому верхньому куті “Проект”, лівій стороні аркушу назву рішення; нижче текст проекту рішення із зазначенням виконавців, термінів виконання, а також при необхідності – механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обґрунтування та розрахунку економічного ефекту від його прийняття.
2. Проект рішення повинен  складатись з таких частин:
- мотивуючої – в якій містяться посилання на закон, інший акт або закони та інші нормативно-правові акти, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
- вирішальної – в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;
- заключної – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.
3. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності – висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів) районної державної адміністрації.
4. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи):
- автора проекту;
- голови райдержадміністрації, якщо питання готує керівник управління (відділу) райдержадміністрації, керівника управління (відділу) райдержадміністрації, в компетенцію якого входить дане питання, юридичного відділу райдержадміністрації;
- відповідної галузевої постійної комісії, начальника відділу правового та організаційного забезпечення роботи  ради, керуючого справами виконавчого апарату районної ради;
- при наявності в проекті рішень питань, які належать до компетенції інших керівників виконавчих органів – візи цих керівників.
5. Віза включає в себе назву  посади візуючого, підпис, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зміст візи, зліва – назва посади, справа – підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису – дата візування.
6. Візування проекту рішення є обов‘язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть викладатися на окремому аркуші.
7. Текст проекту рішення друкується через півтора міжрядкового інтервалу. З обох сторін аркуша залишаються вільні поля. Ліве поле становить 35 мм, праве – не менше, ніж 8 мм, верхнє поле повинно мати 20 мм і нижнє – не менше, як 19 мм.

Другий і наступні аркуші нумеруються. Номери листків проставляються посередині верхнього поля лицьової сторони аркуша.

Стаття 18.
1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту та Президію ради.
2. Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні, як правило, узгоджується Президією ради і пропонується для формування порядку денного.

Стаття 19.
1. Проекти рішень ради та всіх матеріалів (документів), що мають безпосереднє до них відношення, подаються керуючому справами  виконавчого апарату районної ради у друкованому та електронному вигляді  не пізніше 25 робочих днів до дня проведення сесії.
2. Керуючий справами забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд  ради. Зауваження комісій подаються в письмовій формі. Обговорення всіх проектів рішень у постійних комісіях закінчуються за 4 дні до відкриття сесії.
3. Проекти рішень ради, розроблені відповідними розпорядниками і подані у встановленому порядку, оприлюднюються не пізніше 20-ти робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття на офіційному веб-сайті Жовківської районної ради.
4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

Стаття 20.
1. Проекти  рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради видаються депутатам не пізніше ніж за 2 дні  до відкриття сесії.

Стаття 21.
1. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

Глава 2.3. Порядок денний сесії ради.

Стаття 22.
1. Порядок денний сесії ради визначає питання, які вносяться на розгляд пленарних засідань ради.
2. До порядку денного сесії Президією ради включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.
3. Відповідні постійні комісії ради подають Президії ради свої висновки і пропозиції щодо готовності закріплених за ними для підготовки і доопрацювання питань про включення чи не включення їх до порядку денного сесії.

Стаття 23.
1. Проект порядку денного сесії ради готується Президією ради та повідомляється депутатам не пізніше, як за 20 днів до відкриття сесії.
2. До проекту порядку денного  сесії  регулярно включаються звіти постійних  комісій ради, керівників органів, які рада утворює, обирає, призначає, а також звіти районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, виконання рішень ради та про виконання повноважень, делегованих їй радою.6.
3. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться не пізніше, як за 15 днів до відкриття сесії, якщо проекти рішень щодо цих пропозицій були оприлюднені відповідно до вимог ст.19 цього Регламенту.
4. Виконавчий апарат  районної ради організовує їх попередній розгляд у постійних комісіях ради.
5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії або до  затвердженого порядку денного сесії подається керуючому справами виконавчого апарату районної ради із супровідною запискою (обґрунтуванням) і проектом рішення чи іншого документу, завізованими усіма зацікавленими сторонами, який пропонується прийняти за цією пропозицією.

Стаття 24.
1. Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
2. Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою.

Стаття 25.
1. До порядку денного  без голосування може включатися питання “Про причини відсутності депутатів на попередній сесії” по якому слухається інформація комісії з питань депутатської  діяльності, етики та регламенту. Дана інформація готується на основі пояснень  депутатів, які подаються особисто депутатами до виконавчого апарату ради за 5 днів до  чергового засідання сесії.

Стаття 26.
1. Ранкові пленарні засідання починаються о 10.00 і закінчуються о 13.30 год., вечірні проходять з 14.30 до 18.00 год.. Після кожних двох годин роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин.

2. На пленарних засіданнях ради обов’язково включається питання „Різне”, яке ставиться останнім в порядку денному. Обговорення цих питаннь проводиться не більше 30 хвилин і рішення по них не приймаються.

3. На початку роботи сесії озвучуються оголошення, заяви депутатів на які відводиться час до 15 хвилин.

Стаття 27.
1. Рішенням ради її засідання може бути продовжене понад визначений робочий час.

Стаття 28.
1. Оголошення про перерву в роботі сесії робить головуючий і повідомляє про початок наступного засідання.

Глава 2.4.  ВЕДЕННЯ  ПЛЕНАРНИХ  ЗАСІДАНЬ.

Стаття 29.

  1. Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

Стаття 30.
1. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань внесених до порядку денного засідання ради.

Стаття 31.
1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова районної ради, у випадках, передбачених ст. 11 Регламенту ці функції може здійснювати заступник голови районної ради або за рішенням ради один із депутатів ради.

Стаття 32.
1. Головуючий на пленарному засіданні ради:
- відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;
- повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;
- вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
- організовує розгляд питань порядку денного;
- оголошує списки осіб, які записалися для виступу;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного оратора;
- ставить запитання;
- поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури порядку ведення засідання;
- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
- проводить голосування, оголошує його результати;
- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
- робить  офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
- оголошує записки, які надійшли на його ім‘я;
- подає звуковий сигнал про закінчення часу, відведеного для виступу;
- вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
- позбавляє слова особу, яка без дозволу головуючого взяла слово для виступу;
- здійснює інші повноваження, що визначені у цьому Регламенті.

Стаття 33.
1. Головуючий на засіданні утримується від коментарів виступу депутатів, крім випадків, передбачених даним Регламентом.

Стаття 34.
1. Головуючий на засіданні у першочерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

 

Стаття 35.
1. Головуючий  на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення рейтингового голосування з тої чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати думку депутатів, які її підтримують або мають заперечення.
2. Рейтингове голосування проводиться без дебатів і здійснюється шляхом підняття рук.
3. Голова ради та його заступники можуть не брати участь у рейтинговому голосуванні.
4. Проведення рейтингового голосування не виключає можливості прийняття рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

Стаття 36.
1. Якщо  пленарне засідання сесії стає некерованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право покинути своє місце і оголосити перерву на 30 хвилин.
2. Коли ж і після перерви в сесійному залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.

Стаття 37.
1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він може об‘єднати обговорення кількох, пов‘язаних між собою питань порядку денного засідання.
2. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення.

Стаття 38.
1. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні  неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутись до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

Стаття 39.
1. Головуючий на засіданні на вимогу депутатів з залученням лічильної комісії проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв‘язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.

Глава 2.5. Організація розгляду питань.

Стаття 40.
1. Обговорення питання на засіданні ради включає:
- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
- співдоповіді (за необхідністю), запитання і відповіді на них;
- виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;
- виступи депутатів з обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків постійних комісій за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з  висновками комісій;
- виступи по одному представнику від постійних комісій, якщо їх пропозиції не враховані і не були поширені серед депутатів згідно  з поданням комісії;
- виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи, фракції;
- виступи депутатів;
- оголошення головуючим на засіданні припинення обговорення, інформацію про тих, що виступили і записалися на виступ;
- внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення  (крім випадків, коли пропозиції виносяться за спеціальною процедурою);
- заключне слово доповідачів і співдоповідачів;
- уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування;
- виступи з мотивів голосування;
- голосування за проект рішення.
2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про його продовження.

Стаття 41.
1. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступів, але не мали змоги проголосити їх у зв‘язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути включені до протоколу та подані до секретаріату ради відразу після закінчення засідання.

Стаття 42.
1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах 10 хвилин, для співдоповідей – до 10 хвилин. Для відповідей на запитання депутатів доповідачам – до 10 хвилин. Для виступів в обговоренні – до 5 хвилин.
2. На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути збільшений, якщо з цього питання рада прийняла процедурне рішення.
3. Для виступів щодо мотивів голосування – до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова – до 3 хвилин.
4. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати  2-х годин.

Стаття 43.
1. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів зареєстрованих на пленарному засіданні.
2. Процедурними   є питання, що стосуються:
-  визначення способу розгляду питань  на засіданні ради;
-  рішення про надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено;
- рішення стосовно поміенного або таємного голосування;
- рішення про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданні ради.

Якщо виникає сумнів чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення, більшістю голосів депутатів зареєстрованих на пленарному засіданні. Процедурні питання не вимагають обговорення в постійних комісіях.

Стаття 44.
1. З одного і того ж питання депутат може мати тільки один  виступ в обговоренні і задавати доповідачу питання. Право на повторний виступ мають голова, заступники голови районної ради, голови постійних комісій, керівники депутатських груп, фракцій, доповідачі і співдоповідачі.

Стаття 45.
1. Виступаючим на пленарних засіданнях ради надається  час для  виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. Виступ промовця не переривається.
2. Для надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено, рада приймає процедурне рішення.
3. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий може звернутись до виступаючого з проханням скоротити час або закінчити виступ.

Стаття 46.
1. Голові та заступникам  голови райдержадміністрації, сільським, селищним, міським головам може  надаватися  право брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх діяльності або обговорюваного рішення.

Стаття 47.
1. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання  формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для запитань на засадах рівності.

Стаття 48.
1. Розгляд  кожного  питання порядку денного, крім питання „Різне”, завершується  прийняттям рішення і не може перериватися розглядом іншого питання. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.

Стаття 49.
1. Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, голова постійної комісії або уповноважений представник фракції чи депутатської групи може внести мотивовану пропозицію про перерву засідання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція є процедурною і ставиться на голосування без обговорення.
2. Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання, якщо його не було завершено.

Глава 2.6. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям районного бюджету та контролю за його виконанням.

Стаття 50.
1. Формування бюджету є обов‘язком фінансового управління райдержадміністрації, що здійснюється в співпраці з постійною комісією з питань бюджету та фінансів.

Стаття 51.
1. Після затвердження звіту про виконання бюджету за попередній рік на основі інформацій про виконання поточного бюджету та прогнозів про соціально-економічний стан рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Проект рішення виноситься на засідання комісії з питань бюджету з врахуванням  пропозицій інших постійних комісій ради. Проект бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік, відхилення від неї повинні бути зазначені окремо і ґрунтовно мотивовані.
2. Проект бюджету повинен бути розданий депутатам не пізніше як за 10 днів до визначеного Президією терміну закінчення розгляду проекту в постійних комісіях.

Стаття 52.
1. Засідання постійних комісій з питання формування бюджету відбувається у присутності керівника фінансового управління і представників постійної комісії з питань бюджету та фінансів.
2. Постійні комісії ради призначають доповідачів для участі у роботі постійної комісії з питань бюджету та фінансів і передають свої поправки разом з окремою думкою членів комісії до проекту бюджету у постійну комісію з питань бюджету. Поправки можуть були лише такого змісту:
- скоротити статтю видатків (доходів);
- виключити статтю видатків (доходів);
- збільшити статтю видатків (доходів);
- додати нову статтю видатків (доходів).
3. Якщо постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов‘язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно збільшення доходів за рахунок інших  джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі недотримання цих вимог поправка до розгляду не приймається.

Стаття 53.

  1. Постійна комісія ради з питань бюджету та фінансів у термін не більше чотирьох днів за участю представників інших постійних комісій ради розглядає поправки, що надійшли у визначений термін. Про час цього засідання офіційно повідомляються інші постійні комісії.

Стаття 54.
1. Обговорюються всі пропозиції і поправки, подані в термін, визначений  статтею 53:
- якщо метою поправки є збільшення статті доходу або зменшення статті видатків, то обговорюється і голосується текст поправки;
- якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного зменшення видатків або збільшення доходів за рахунок інших джерел (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки;
- якщо метою поправки є збільшення видатків, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного збільшення доходів або зменшення видатків по інших статтях (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст  поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки.

Стаття 55.
1. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів готує доповідь і таблицю про підтримані поправки і перелік відхилених поправок. Доповідь робиться на  засіданні ради.  Доповідь та інші матеріали  поширюються серед депутатів не менш як за три дні до цього засідання.
2. Після обговорення доповіді на голосування ставиться проект рішення про схвалення висновків і пропозицій постійних комісій. Якщо таке рішення не приймається, рада приймає рішення або про повернення доповіді на доопрацювання в постійні  комісії, або на розгляд в пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли в комісію з питань бюджету та фінансів у визначений термін із дотриманням вимог, зазначених у цій статті.
3. Якщо доповідь з питань бюджету схвалюється, на пленарному засіданні розглядаються тільки ті поправки, які відхилені комісією і на розгляді яких наполягають ініціатори їх внесення.

Стаття 56.
1. Районне фінансове управління протягом двох тижнів доопрацьовує проект бюджету відповідно до рішення ради і подає доопрацьований проект у раду на друге читання. Для ознайомлення з проектом бюджету депутатам дається не менше п‘яти робочих днів. В ці дні пленарні засідання не проводяться.
2. Друге читання починається з доповіді керівника фінансового управління або особи, яка виконує його обов‘язки. Після його обговорення у встановленому Регламентом  порядку приймається рішення  про прийняття районного бюджету.
3. Рішення про  районний бюджет підлягає голосуванню в цілому, якщо внаслідок внесених до нього змін чи доповнень зменшується сума надходжень до бюджету або зростає сума видатків з нього. Порядок голосування пропозицій, доповнень і змін до районного бюджету проводиться в порядку визначеному цим  Регламентом.

Стаття 57.
1. Щоквартально районне фінансове управління подає раді офіційні висновки про виконання районного бюджету та вносить пропозиції про його уточнення при умові його недовиконання на 15 відсотків.

ГЛАВА 2.7. Порядок розгляду питань по підготовці висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади.

Стаття 58.
1. Претенденти на землекористування чи землеволодіння земельними ділянками із земель державної власності, вилучення (викуп) чи надання яких здійснюється органами виконавчої влади, подають в районну раду заяву з проханням про підготовку районною радою  висновку щодо вилучення (викупу) чи надання земельної ділянки районною радою одночасно з відповідною заявою в орган виконавчої влади. Висновок районної ради надається у формі рішення при наявності погоджень відповідних служб та установ району.

Глава 2.8. Прийняття рішень.

Стаття 59.
1. Рішення  районної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення, або без обговорення.
2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.
3. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішень подаються головуючому письмово. Подані поправки і доповнення до проекту  рішення ставляться на голосування.
4. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке відхилення заноситься до протоколу пленарного засідання.
5. Районною радою можуть даватися доручення та завдання органам та посадовим особам підзвітним і підконтрольним раді. Такі завдання та доручення виносяться радою шляхом прийняття протокольних рішень.

Стаття 60.
1. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім спеціально обумовлених випадків.
2. Рішення з процедурних питань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від кількості зареєстрованих на сесії депутатів.

Стаття 61.
1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з нього.
2. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, Регламенту або з цих питань надійшли пропозиції від депутатів.
3. При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується в цілому.
4. Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться по пунктах цього рішення з врахуванням п.3 цієї статті. При цьому проект рішення голосується першим, а пропозиції, доповнення і уточнення голосуються в порядку надходження. Після цього проект рішення голосується в цілому.
5. У випадку, коли рішення неможливо прийняти за розбіжністю пропозицій та їх великою кількістю, воно приймається спочатку в першому читанні, а після збору зауважень і пропозицій від постійних комісій, окремих депутатів та узгодження – в другому читанні.
6. У випадку не співпадання кількості голосів поданих “за”, “проти” і “утримались” з кількістю депутатів, присутніх на засіданні, при не прийнятті рішень може проводитись повторне поіменне голосування.

Стаття 62.
1. Після  оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
2. За мотивованою пропозицією  лічильної комісії рада може прийняти рішення про повторне голосування.

Стаття 63.
1. Рада приймає рішення відкритим (в тому числі поіменним) або таємним голосуванням.
2. Рішення   стосовно поіменного або таємного голосування приймається   радою.
3. Поіменне голосування  проводиться за пропозицією будь-кого із депутатів, підтриманою не менш як однією третиною присутніх на засіданні депутатів. На голосування ця  пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.
4. Поіменне голосування, як різновид відкритого голосування, проводиться з будь-яких  питань, крім персональних, головою лічильної комісії за списком обраних депутатів, підготовленим секретаріатом районної ради. Після підрахунку голосів члени лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу засідання.
5. Таємне голосування обов‘язково проводиться у випадках:
- обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;
- прийняття рішення про недовіру голові Жовківської  райдержадміністрації;
- внесення  пропозицій щодо голови Жовківської райдержадміністрації.
6. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів рада обирає з числа депутатів тимчасову лічильну комісію. До тимчасової лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посаду або до складу органів, що обираються.
7. Тимчасова лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення тимчасової лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
8. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування для прийняття рішень шляхом таємного голосування, виготовляються секретаріатом ради під контролем тимчасової лічильної комісії.
9. Порядок  голосування встановлюється радою.
10. Тимчасова лічильна комісія перед початком голосування:
- отримує від секретаріату ради складений у алфавітному порядку реєстр усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;
- опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.
11. На підставі посвідчення депутатів ради члени тимчасової лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, при отриманні якого депутат ставить підпис у реєстрі депутатів. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування.
12. Після закінчення голосування тимчасова лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів в присутності всіх депутатів районної ради.
13. Про результати таємного голосування тимчасова лічильна комісія складає протокол, який підписують  члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування. Окрема думка члена тимчасової лічильної комісії стосовно прийнятого рішення долучається до протоколу комісії.

Стаття 64.
1. Тексти прийнятих радою рішень оформляються секретаріатом сесії ради  і в 10-ти денний термін подаються на підпис головуючому на пленарному засіданні. Додатки до рішень підписує голова секретаріату сесії.

Стаття 65.
1. Районна рада може приймати заяви та звернення.
2. Проекти заяв та звернень подаються депутатами ради, головою ради, постійними депутатськими комісіями, депутатськими групами, фракціями у виконавчий апарат районної ради  до дня проведення сесії або на початку сесії, але  не пізніше затвердження порядку денного.
3. Ініціатори прийняття звернень чи заяв зачитують тексти їх проектів перед розглядом питання “Про порядок  денний сесії”.
4. Секретаріат ради розмножує тексти проектів,  заяв та звернень. Проекти заяв та звернень  розглядаються в порядку денному “Різне”.
5. Заява та звернення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від  зареєстрованих на сесії депутатів ради.
6. Порядок голосування по прийняттю заяв та звернень  визначається радою. Встановлення цього порядку є процедурним питанням і вирішується аналогічно до встановлення порядку голосування при прийнятті рішень визначених цим Регламентом.
7. Підписане рішення, звернення чи заява є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті районної  ради. Всі інші примірники є копіями.

Глава 2.9. Порядок надання слова.

Стаття 66.
1. Заява про надання слова на пленарному засіданні подається в письмовій формі на ім‘я головуючого на засіданні після затвердження порядку денного. В заяві вказується від якої депутатської групи або постійної комісії уповноважений виступити  депутат, чи він виступає особисто.
2. З обговорюваного на сесії питання депутат має право виступити лише один раз.
3. Головуючий на засіданні  може надати слово для виступу і у випадку усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.
4. Депутатам Верховної Ради України, Львівської обласної ради, головам постійних комісій, уповноваженим представникам депутатських груп (фракцій) слово  для виступу  надається обов‘язково (при їх бажанні) в межах відведеного часу для виступів.

Стаття 67.
1. Депутату, який вніс пропозиції, чи поправку, за його проханням надається слово для виступу.

Стаття 68.
1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ, або передати своє  право на виступ іншому депутату, чи помінятись з ним чергою, повідомивши про це секретаріат сесії.
2. У випадку відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з частиною 1 цієї статті.

Стаття 69.
1. Доповіді, співдоповіді, виступи  у дебатах, заяви, запити виголошуються з трибуни.

Глава 2.10. Порядок голосування пропозицій.

Стаття 70.
1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб виявити дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.
2. Ні за яких умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій.

Стаття 71.

  1. Після закінчення обговорення питання, головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з нього.

Стаття 72.
1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли до секретаріату в порядку їх надходження.
2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування.
3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко, або не стосується обговорюваного питання, суперечить Конституції та законам України, раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. У разі необхідності процедурне рішення з цього приводу може прийматися без обговорення.
4. Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного їм тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 73.
1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє при цьому з них ту, яка є прийнятою для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться. Вибір прийнятої для подальшого розгляду пропозиції здійснюється відповідною більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
2. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена Президією ради, постійною комісією, депутатською фракцією, чи групою, то  вона ставиться на голосування першою.

Стаття 74.
1. Якщо  всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому пропозиція чи поправка відхиляється, або якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки відхиляються, то пропозиція чи поправка вважається відхиленою в цілому.

Глава 2.11. Дисципліна і етика пленарних засідань.

Стаття 75.
1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити  виступаючого  про недопустимість таких висловлювань і закликів, або зупинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
2. Якщо головуючий звертається до  виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в іншому випадку головуючий на засіданні має право  зупинити його виступ.
3. Якщо оратор виступає на засіданні без дозволу головуючого, мікрофон може бути виключено без попередження.
4. Якщо виступаючий, депутат або інша особа на сесії перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з не обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє  його слова. Та частина виступу, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

Стаття 76.
1. Якщо депутат вважає, що виступаючий  чи головуючий на сесії невірно тлумачать його слова  або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий  надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але обов’язково до голосування; в цьому  випадку головуючий повідомляє депутатів  про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово. Якщо подібна інформація, міститься  у поширених через секретаріат ради інформаційних матеріалах, то головуючий на засіданні надає  слово депутату за його зверненням в кінці засідання.

Стаття 77.
1. Під час засідання ради депутати і присутні не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (криком, оплесками, вставанням тощо).
2. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу оратора терміном, на який виступ оратора переривається, якщо це не пов‘язано з застосуванням до оратора   заходів впливу щодо порушення ним вимог Регламенту.

Стаття 78.
1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає  проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках за висновком комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь в наступному засіданні. Це рішення доводиться до відома виборців.

Стаття 79.
1. У випадку грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні сесії головуючий  може оголосити перерву або закрити засідання ради.
2. Якщо під час засідання ради депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, дебати зупиняються і головуючий на засіданні повідомляє про факт, що відбувся,  закриває засідання або оголошує перерву. У випадку необхідності  звертається до

прокурора району чи в інші правоохоронні органи з пропозицією відповідного реагування.  Про  вжиті заходи повідомляє раду  після перерви або при відкритті чергового засідання.

Стаття 80.
1. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання. Під час засідання депутат може вносити пропозиції з зазначених питань.
2. У випадку грубого або систематичного порушення Регламенту головуючим на засіданні, рада на пропозицію, внесену не менш як від двох депутатських груп, після скорочення дебатів може прийняти рішення про відсторонення головуючого від ведення пленарних засідань цього дня.

 

Глава 2.12. Протокол засідання.

Стаття 81.
1. Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює секретаріат сесії. Протокол засідання ради підписується головуючим на засіданні.
2. У протоколі засідання ради зазначається: дата, час і місце засідання; кількість депутатів присутніх на засіданні, питання порядку денного внесені на розгляд; назви документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.
3. Засідання ради можуть записуватися з допомогою технічних  засобів.

Стаття 82.
1. До протоколу засідання ради додається:
- інформація про поіменну реєстрацію присутніх на сесії депутатів;
- інформація про реєстрацію запрошених;
- результати поіменного та таємного голосування;
- повні результати голосування;
- тексти не виголошених  виступів депутатів;
- окремі думки депутатів щодо прийнятих радою рішень.

Стаття 83.
1. Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.
2. Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення з відома  керуючого справами виконавчого апарату районної  ради.

Розділ 3. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ РАЙОННОЇ РАДИ.

Глава 3.1. Депутати районної ради.

Стаття 84.

  1. Порядок організації діяльності депутатів у раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами України і цим Регламентом.

Стаття 85.
1. Депутатам районної ради видаються посвідчення депутата та нагрудний знак “Депутат районної ради”. Депутат носить цей знак під час виконання депутатських обов‘язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомим його статус.

Стаття 86.
1. До діяльності депутата під час сесійного періоду належать:
- участь у роботі сесій ради;
- участь у засіданнях постійних та інших комісій ради;
- виконання доручень ради та її органів;
- робота над документами ради та виконання інших депутатських повноважень;
- робота у виборчому окрузі.

Стаття 87.
1. Депутат зобов‘язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Депутат зобов‘язаний брати участь в голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає рішення щодо нього персонально. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це голову районної ради або виконавчий апарат.
2. Після закінчення сесії ради за поданням комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту секретаріат ради може надавати матеріали в засоби масової інформації про відсутність без поважних причин депутатів на сесії ради та засіданнях робочих органів ради, до яких їх обрано, а також результати поіменного голосування.

Глава 3.2. Депутатські групи і депутатські фракції.

Стаття 88.

  1. Депутатські групи та депутатські фракції утворюються та діють відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

 

Глава 3.3. Голова районної ради, заступники голови районної ради.

Стаття 89.
1. Голова районної ради, заступники голови  районної ради  виконують свої обов‘язки відповідно до чинного законодавства України.

Глава 3.4. Президія районної ради.

Стаття 90.
1. Президія районної ради працює відповідно до чинного законодавства України та Положення, яке затверджується районною радою.

Глава 3.5. Постійні та тимчасові комісії ради.

Стаття 91.
1. Постійні та тимчасові комісії ради створюються та діють  відповідно з Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Положення про комісії.
 У випадку рівності голосів при вирішенні питання комісією голос голови комісії є вирішальним.
Глава 3.6. Виконавчий апарат районної ради.

Стаття 92.
1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами та цим Регламентом.
2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв‘язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність і видатки на утримання  встановлюються на сесії  ради за поданням голови  ради.
4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.

Розділ 4. ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ І ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТАННЯ.

Стаття 93.
1. Депутатські запити і депутатські запитання розглядаються відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Розділ 5. ВЗАЄМОДІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ.

Стаття 94.

  1. У випадку розгляду райдержадміністрацією питань, що стосуються місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це районну раду.

Стаття 95.
1. Органи та посадові особи районної ради мають право звернутися до суду з позовом про визнання не чинними актів райдержадміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб районної  ради.

Стаття 96.
1. Районна державна адміністрація є підзвітною районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй районною радою, а також у виконанні рішень з цих питань.

Стаття 97.
1. Районна  рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації у відповідності  до чинного законодавства України.

Стаття 98.
1. Рішення органів районної ради  з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку  з одночасним зверненням до суду.

Розділ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ РАЙОННОЇ РАДИ.

Стаття 99.
1. Районна рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, у відповідності з чинним законодавством України.

Стаття 100.
1. Районна рада періодично, але не менше як два рази в рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, з інших питань місцевого значення.

 

 

Голова  секретаріату сесії                                                         О.Калиняк    

 


 

Голова Жовківської районної ради

Горбань Роман Васильович

Горбань Роман Васильович

 

Опитування

Яка інформація Вас зараз найбільше цікавить?

Останні новини
Рішення сесій
Події району
Діяльність ради


Результати
Інші опитування

Усього голосів: 507
Коментарі: 0
 

Контакти

Україна, 80300
Львівська обл.,
м. Жовква,
вул. Львівська 40
8 (03252) 61-566
zhovkvarrada@gmail.com
 Web site engine code is Copyright © 2006 by SLAED CMS. All rights reserved.